วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เรือง วิถีชีวิตหรือการประกอบอาชีพของคนภาคใต้

เรือง  วิถีชีวิตหรือการประกอบอาชีพของคนภาคใต้ 
 การดำเน้นชีวิตของคน นราธิวาส  และการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่คน นราจะต้องทำเพื่อหาเลียงครอบครัวการดำเน้นชีวิตของชาว นรา  ไม่ว่าจะเป็นคนมุสลิมไทยพุทธก็ไม่มีปัญหา

         วิถีชีวิตของคนนราแต่ดง้งเดิม เป็นชีวิตที่สงบเรียบง่ายตอนเช้าตรู่ ชาวส่วนจะตื้นตั้งแต่ตี 2-3 ออกมากรีดยาง ตอนย่ำรุ่งอากาศเย็นสบายน้ำยางจะไหลออกมามาก เมื่อก่อนชาวสวนยางพาราจะใช้ตะเกียงแก๊สเพื่อจะกรีดยางตอนเช้วมืดนั่นคือสมัยก่อน แต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านมักจะใช้ไฟฉายที่ตั้งบนหน้าผากแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านของสมัยก่อนในภาคใต้สิ่งดี ๆ เหล่านั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัตถุนิยมของสังคมปัจจุบันชาวนรา ส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ ทำนา ทำไร่ ทำสวน จับสัตว์น้ำและทำประมงชายฝั่งทะเล อาชีพประมงก็เป็นรายได้หลักของชาวเล คนที่อยู่ติดกับทะเล มักจะไปข้าขายไม่ว่าเป็นปลา หรืออื่น ๆ ที่จับได้จากท้องทะเล ยามว่างชาวนราชอบเลี้ยงนขา นกกรงหังจุก ไว้ฟังเสียงนกร้อง คนนราตอนเช้าคนเขาจะชักกรงนกขึ้นบนเสาสูงไห้นกเขาตากแดดชอบแขวนรังนกเพื่อไห้นกเขาอยู่อาศัยแขวนลูกลมกังหันลมไว้ฟังเสียงลมกังว่าวยาม ลมผัดและเล่นว่าวชนิดต่าง ๆ เมื่อลมมา ว่าวก็ขึ้นเมื่อน้ำหลากชาวบ้านก็จะไปดักจับปลาที่หนองน้ำ หรือลำคลองปลาจึงเป็นอาหารหลักของคนภาคใต้ สัตว์เลี้ยงก็เช่นกันคนนรามักจะเลี้ยงสัตว์ไว้ข้าง ๆ บ้านไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ แพะ วัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพื่อเอาไข่ไปขาย หรือกินเอง ชาวบ้านที่มีที่ดินว่าง ๆ พวกเขาก็จะทำแปลงปลูกพืชผักสอนครัว เอาไว้กินเอง ทำไห้ประหยัดเงินในยามฝนตกพายุเข้า ชาวสวนยางพาราและชาวประมงก็ทำงานไม่ได้ ชาวสวนยางตอนเช้า ๆ เขาก็จะไปหาเห็ดป่า มาทำเมนูอาหาร เพื่อมารับประทาน ถ้าพายุเข้าชาวประมงก็ออกไปหาปลาไม่ได้เหมือนกัน ถ้าฤดูแล้งมา ชาวบ้านก็แห่ไปหากุ้ง หอย ปู ปลา ที่หนองหรือลำคลองก็เช่นกัน
             สรุปได้ว่าชาวนราอยู่อย่างสงบเรียบร้อยและอยู่อย่างพอเพียงโดยไม่มีปัญหาใดๆและมีสีนค้าที่จะทำไห้หมู่บ้านมีรายได้เลียงชีพ
                                                                 

1 ความคิดเห็น:

 1. ตรวงจผลงานครั้งที่ ๑ ได้ ๒๕ คะแนน (คะแนนเต็ม ๓๐)
  สิ่งที่ต้องปรับปรุงได้แก่
  ๑. เขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
  ๒. จัดรูปแบบการพิมพ์ ให้ชิดขอบซ้าย และย่อหน้าให้ชัดเจน
  ๓. ปรับขนาดของรูปภาพประกอบให้เหมาะสม ภาพไม่ควรใหญ่เกินไป และจัดวางรูปภาพให้สวยงาม
  ๔. ควรใช้ภาษาที่เป็นทางการ

  ตอบลบ